W dniu 16.05.2016 odbyły się kolejne (V) zajęcia grupowe dla dzieci objętych w Poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju. Realizatorzy zajęć (pedagog- mgr Katarzyna Frącala, logopeda - mgr Monika Gruszczyńska – Smak i psycholog - mgr Anna Gradecka-Porada) przygotowują na każde spotkanie atrakcyjne ćwiczenia, gry i zabawy. Spotkania są dla wszystkich uczestników - dzieci i dorosłych świetną zabawą z elementami muzyki i piosenki. W trakcie spotkań dzieci poznawały za pomocą wszystkich zmysłów warzywa, owoce, produkty i przyprawy, zarówno te, na co dzień używane w kuchni jak i te mniej znane. Dużą atrakcją było przygotowywanie owocowych szaszłyków i świątecznych pierniczków, zabawy w masie solnej, malowanie farbami i warzywne stempelki.

 

mgr Katarzyna Frącala - pedagog

 

   

 

  

  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

W dniu 04.05 bieżącego roku, logopedzi naszej poradni, panie Mirosława Miśko i Ewa Kujawa zorganizowały  pierwsze z cyklu spotkanie z rodzicami, dotyczące  komunikacji alternatywnej i wspomagającej „Makaton".  Zaproszono kilku rodziców, których dzieci uczęszczają na terapię logopedyczną, a niektóre z nich są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju z powodu niepełnosprawności oraz utrudnionej komunikacji. Rodzicom przekazano podstawowe informacje o metodzie m.in. :                                                                                           

-cele posługiwania się makatonem                                   

-diagnoza, obserwacja dziecka                                              

-tworzenie indywidualnego profilu                             

-zachowania komunikacyjne dziecka                          

-kompetencje komunikacyjne dziecka                                

-dobór słownictwa                                                         

-strategie doboru słownictwa (co dziecko lubi)                   

Każdy z rodziców otrzymał do domu materiały  szkoleniowe z zawartymi w nich pytaniami. Na ich podstawie może obserwować zachowania komunikacyjne swojego dziecka tzw. repertuar zachowań komunikacyjnych:                                                

-wskazywanie                                                                  

-rozumienie języka

-możliwości ruchowe                                                                    

-możliwości percepcyjne (wzrok,słuch)                                     

-zachowania zakłócające                                      

Przedstawiono również przykładowy model przebiegu zajęć (działania z przedmiotem, etykietą, ilustracją, symbolem i gestem).                                           

W ramach spotkania została zaproszona mama dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, która opowiadała rodzicom o trudnościach jakie napotykała, terapiach, pracy poświęconej dziecku w domu. Mówiła o podejmowanych decyzjach związanych z kształceniem syna, odpowiadała na pytania. Spotkanie zakończyło się rozmową. Rodzice otrzymali ankiety ewaluacyjne dotyczące wyżej wymienionej tematyki.                                     

Kolejne spotkanie dotyczące praktycznego zastosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC- „Makaton" odbędzie się w czasie wakacji. W zajęciach uczestniczyć będą zaproszeni rodzice z dziećmi z Z. Downa i nie tylko.

                                                                           

 Mirosława Miśko - logopeda

 

 

 

 

7 marca 2016 r. w godz. 9.00 – 19.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku obchodzono Europejski Dzień Logopedy, z tej okazji zorganizowano „Dni Otwarte Poradni”.

Choć z założenia celem akcji było zapewnienie bezpłatnej diagnozy i porady logopedycznej, zdecydowano się rozszerzyć ofertę placówki i wesprzeć pomocą psychologiczno - pedagogiczną wszystkich zainteresowanych.

Zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli mogli tego dnia odwiedzić placówkę i wziąć udział w rozmaitych zajęciach. Rodzicom zaproponowano warsztaty z psychologiem, z cyklu: „Jak zachęcać dzieci do samodzielności”.

Nauczyciele z terenu powiatu mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących interpretacji wydawanych przez poradnię orzeczeń i opinii. Z kolei dzieci i młodzież zaproszono na zajęcia: integracyjne, ogólnorozwojowe, korekcyjno – kompensacyjne, usprawniających rękę, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

Podczas Dni Otwartych Poradnię odwiedziło 108 osób.

Jesteśmy zadowoleni i dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Z poważaniem

Magdalena Michalak-Zielińska

Patrycja Adamczewska

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

                             

 

 

 

 

 

 


 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku jest placówką oświatową, merytorycznie

podlegającą Kuratorium Oświaty, a organizacyjnie Starostwu Powiatowemu.

Poradnia udziela:

pomocy psychologicznej;

pomocy pedagogicznej;

pomocy logopedycznej;

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania: