W powiecie tureckim obchodzono Europejski Dzień Języków

Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków.

Dla zaakcentowania strategicznej roli nauczania języków obcych na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w powiecie tureckim obchodziliśmy to europejskie święto przez miniony tydzień.

Z tej okazji w szkołach powiatu tureckiego podejmowane były różnorodne działania, mające na celu  z jednej strony podkreślenie kluczowej roli samego uczenia się języków i poznania kultur innych krajów, a z drugiej znajomości języków obcych w biznesie.

Odbywały się m.in. konkursy plastyczne i leksykalny z języka angielskiego i niemieckiego, wystawy plakatów zachęcających do nauki języków obcych. Duże zainteresowanie wzbudziła także niezwykle barwna grupa uczniów ubranych w oryginalne bawarskie stroje, która promując naukę języka niemieckiego, rozdawała czasopisma i foldery o Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Taka forma współzawodnictwa z pewnością zachęciła do nauki języków obcych, a przy okazji była źródłem świetnej zabawy.

Jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszących obchodom Europejskiego Dnia Języków była dwudniowa impreza pn. „Dni Języków Obcych w Powiecie Tureckim”, której gospodarzem byli Starosta Turecki i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

W pierwszym dniu - 23 września, odbyła się  skierowana głównie do władz samorządowych
i dyrektorów szkół oraz rodziców, konferencja naukowa pt. „Języki obce do zadań specjalnych”, podczas której eksperci nie musieli przekonywać do konieczności nauczania wielojęzykowego, ale wzmacniali motywację do podejmowania działań służących podnoszeniu kompetencji językowych od najmłodszych lat.

Wydarzeniem podsumowującym „Dni Języków Obcych w Powiecie Tureckim” był zorganizowany następnego dnia - piknik pn. „Baw się z nami językami". Zaangażowani uczestnicy Miasteczka Edukacyjnego mieli okazję, by poprzez zabawę zwrócić uwagę  na ważność znajomości języków obcych dla lepszego dostępu do wiedzy i umiejętności porozumiewania się.

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków dały początek kolejnym  inicjatywom Powiatu Tureckiego, podejmującym problematykę nauczania i uczenia się języków obcych, których odbiorcami będą z kolei nauczyciele i uczniowie.

 

 

 

W dniu 16.05.2016 odbyły się kolejne (V) zajęcia grupowe dla dzieci objętych w Poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju. Realizatorzy zajęć (pedagog- mgr Katarzyna Frącala, logopeda - mgr Monika Gruszczyńska – Smak i psycholog - mgr Anna Gradecka-Porada) przygotowują na każde spotkanie atrakcyjne ćwiczenia, gry i zabawy. Spotkania są dla wszystkich uczestników - dzieci i dorosłych świetną zabawą z elementami muzyki i piosenki. W trakcie spotkań dzieci poznawały za pomocą wszystkich zmysłów warzywa, owoce, produkty i przyprawy, zarówno te, na co dzień używane w kuchni jak i te mniej znane. Dużą atrakcją było przygotowywanie owocowych szaszłyków i świątecznych pierniczków, zabawy w masie solnej, malowanie farbami i warzywne stempelki.

 

mgr Katarzyna Frącala - pedagog

 

   

 

  

  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

W dniu 04.05 bieżącego roku, logopedzi naszej poradni, panie Mirosława Miśko i Ewa Kujawa zorganizowały  pierwsze z cyklu spotkanie z rodzicami, dotyczące  komunikacji alternatywnej i wspomagającej „Makaton".  Zaproszono kilku rodziców, których dzieci uczęszczają na terapię logopedyczną, a niektóre z nich są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju z powodu niepełnosprawności oraz utrudnionej komunikacji. Rodzicom przekazano podstawowe informacje o metodzie m.in. :                                                                                           

-cele posługiwania się makatonem                                   

-diagnoza, obserwacja dziecka                                              

-tworzenie indywidualnego profilu                             

-zachowania komunikacyjne dziecka                          

-kompetencje komunikacyjne dziecka                                

-dobór słownictwa                                                         

-strategie doboru słownictwa (co dziecko lubi)                   

Każdy z rodziców otrzymał do domu materiały  szkoleniowe z zawartymi w nich pytaniami. Na ich podstawie może obserwować zachowania komunikacyjne swojego dziecka tzw. repertuar zachowań komunikacyjnych:                                                

-wskazywanie                                                                  

-rozumienie języka

-możliwości ruchowe                                                                    

-możliwości percepcyjne (wzrok,słuch)                                     

-zachowania zakłócające                                      

Przedstawiono również przykładowy model przebiegu zajęć (działania z przedmiotem, etykietą, ilustracją, symbolem i gestem).                                           

W ramach spotkania została zaproszona mama dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, która opowiadała rodzicom o trudnościach jakie napotykała, terapiach, pracy poświęconej dziecku w domu. Mówiła o podejmowanych decyzjach związanych z kształceniem syna, odpowiadała na pytania. Spotkanie zakończyło się rozmową. Rodzice otrzymali ankiety ewaluacyjne dotyczące wyżej wymienionej tematyki.                                     

Kolejne spotkanie dotyczące praktycznego zastosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC- „Makaton" odbędzie się w czasie wakacji. W zajęciach uczestniczyć będą zaproszeni rodzice z dziećmi z Z. Downa i nie tylko.

                                                                           

 Mirosława Miśko - logopeda

 

 

 

 

7 marca 2016 r. w godz. 9.00 – 19.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku obchodzono Europejski Dzień Logopedy, z tej okazji zorganizowano „Dni Otwarte Poradni”.

Choć z założenia celem akcji było zapewnienie bezpłatnej diagnozy i porady logopedycznej, zdecydowano się rozszerzyć ofertę placówki i wesprzeć pomocą psychologiczno - pedagogiczną wszystkich zainteresowanych.

Zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli mogli tego dnia odwiedzić placówkę i wziąć udział w rozmaitych zajęciach. Rodzicom zaproponowano warsztaty z psychologiem, z cyklu: „Jak zachęcać dzieci do samodzielności”.

Nauczyciele z terenu powiatu mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących interpretacji wydawanych przez poradnię orzeczeń i opinii. Z kolei dzieci i młodzież zaproszono na zajęcia: integracyjne, ogólnorozwojowe, korekcyjno – kompensacyjne, usprawniających rękę, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

Podczas Dni Otwartych Poradnię odwiedziło 108 osób.

Jesteśmy zadowoleni i dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Z poważaniem

Magdalena Michalak-Zielińska

Patrycja Adamczewska

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

                             

 

 

 

 

 

 


 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku jest placówką oświatową, merytorycznie

podlegającą Kuratorium Oświaty, a organizacyjnie Starostwu Powiatowemu.

Poradnia udziela:

pomocy psychologicznej;

pomocy pedagogicznej;

pomocy logopedycznej;

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania: